Surface Aerators เครื่องเติมอากาศผิวน้ำ

คุณสมบัติสินค้า:

Surface Aerator คือเครื่องเติมอากาศผิวน้ำที่ใช้ในการเติมอากาศและเพิ่มออกซิเจนในน้ำ โดยทำงานโดยตรงบนผิวน้ำ หลักการทำงานของ Surface Aerators คือการหมุนหรือสร้างการเคลื่อนไหวบนผิวน้ำเพื่อเพิ่มการผสมผสานระหว่างอากาศและน้ำ ทำให้น้ำมีออกซิเจนละลายมากขึ้น และยังช่วยในการระบายแก๊สที่ไม่พึงประสงค์ออกจากน้ำ

Share

Surface Aerators คือ?

Surface aerators คือเครื่องเติมอากาศผิวน้ำที่ใช้ในการเติมอากาศหรือออกซิเจนเข้าสู่น้ำ โดยทำงานที่ผิวน้ำ และมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความเข้มข้นของออกซิเจนละลายในน้ำ และการสลับเปลี่ยนระหว่างน้ำและอากาศ

เครื่องเติมอากาศผิวน้ำ Surface aerators ประกอบด้วยมอเตอร์ที่ขับเคลื่อนใบพัดหรือแผ่นเคลื่อนไหวในน้ำ ซึ่งทำให้น้ำถูกเขย่าและผสมผสานกับอากาศ เมื่อมีการผสมผสานระหว่างน้ำและอากาศ จะทำให้มีออกซิเจนจากอากาศผสมผสานเข้าสู่น้ำ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความเข้มข้นของออกซิเจนละลายในน้ำ

การใช้งานของ เครื่องเติมอากาศผิวน้ำ Surface aerators พบได้ในระบบบ่อบำบัดน้ำเสีย ที่มีความต้องการให้มีออกซิเจนสูงเพื่อสนับสนุนกระบวนการทางชีวภาพในการย่อยสลายสารปนเปื้อน และยังเป็นส่วนหนึ่งในการปรับปรุงคุณภาพน้ำของบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ ทำให้สัตว์น้ำมีสุขภาพดีและเจริญเติบโตได้ดี

เครื่องเติมอากาศผิวน้ำ Surface aerators จึงเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยในการรักษาและปรับปรุงคุณภาพน้ำ และช่วยในการย่อยสลายสารปนเปื้อน ทำให้น้ำมีคุณภาพดีขึ้น

เครื่องเติมอากาศผิวน้ำ Surface aerators

Surface Aerator เป็นเครื่องเติมอากาศผิวน้ำ ที่ถูกออกแบบให้มีลักษณะพิเศษ เป็นใบพัดชนิด Turbine ซึ่งมี คุณสมบัติในการกวนผสมน้ำสูงและเกิดสภาวะแรงดูดที่ทำให้อากาศในบรรยากาศถูกดูดผ่านใบพัดที่มี การออกแบบพิเศษให้มีรูรับอากาศ ให้อากาศในบรรยากาศถูกดูดลงไปผสมกับน้ำและใบพัด เครื่องเติมอากาศจะทำหน้าที่ในการตีฟองอากาศให้มีขนาดเล็กลง ทำให้มีประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนออกซิเจนมากขึ้นเนื่องจากฟองอากาศขนาดเล็กจะทำให้มีเวลาในแลกเปลี่ยนออกซิเจนในน้ำนานขึ้น


Surface Aerator ประโยชน์ในแต่ละระบบอุตสาหกรรม

ระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาล
Surface Aerator มีบทบาทสำคัญในการเพิ่มปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ ช่วยเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับเชื้อจุลินทรีย์ในการย่อยสลายสารมลพิษและของเสีย และจะช่วยปรับปรุงคุณภาพน้ำเสียจากเทศบาลให้สะอาดขึ้นก่อนการปล่อยสู่แหล่งน้ำ

2. ระบบบำบัดน้ำเสียจากน้ำเสียขยะ
น้ำเสียจากขยะมักมีสารปนเปื้อนและสารมลพิษมาก การใช้ Surface Aerator ช่วยเติมอากาศในน้ำเสีย ลดการเกิดกลิ่น และสนับสนุนการทำงานของเชื้อจุลินทรีย์ในการย่อยสลายสารปนเปื้อน

3. ระบบน้ำเสียเกษตรกรรม
น้ำเสียในการเกษตรมักมีสารเคมีและธาตุอาหารสูง เครื่อง Surface Aerator ช่วยป้องกันข้อบกพร่องจากการขาดออกซิเจน และช่วยในการย่อยสลายสารปนเปื้อน ทำให้น้ำเสียกลายเป็นน้ำที่มีคุณภาพดีขึ้น

4. โรงงานเยื่อกระดาษ
น้ำเสียจากโรงงานเยื่อกระดาษมักมีสารเคมีและอนุภาคของกระดาษที่ไม่ได้ใช้ การใช้ Surface Aerator ช่วยปรับปรุงคุณภาพน้ำเสีย ลดภาระของการบำบัด และเตรียมน้ำสำหรับการนำไปใช้ต่อหรือปล่อยสู่แหล่งน้ำ

5. โรงงานผลิตเครื่องดื่ม
ในกระบวนการผลิตเครื่องดื่ม น้ำเสียที่เกิดขึ้นอาจมีสารเติมเต็มและสารอื่น ๆ การใช้ Surface Aerator ช่วยในการปรับปรุงคุณภาพน้ำเสีย ทำให้ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและเตรียมน้ำสำหรับการนำกลับไปใช้ในกระบวนการผลิตต่อไป

Surface Aerator

Surface Aerator  จุดเด่นผลิตภัณฑ์

อัตราการแลกเปลี่ยนออกซิเจน ด้วยการออกแบบใบพัดเติมอากาศเฉพาะที่ได้รับการพัฒนา เครื่องเติมอากาศสามารถมอบอัตราการแลกเปลี่ยนออกซิเจนที่สูงยิ่งขึ้นแก่น้ำ

2. การคงออกซิเจน เนื่องจากการผสมและการเติมอากาศเกิดขึ้นอยู่ในระดับลึกของน้ำ การสูญเสียออกซิเจนสู่บรรยากาศลดลงอย่างเห็นได้ชัด

3. ประหยัดค่าใช้จ่าย อะไหล่ที่ใช้สำหรับเครื่องเติมอากาศมีมาตรฐานเดียวกันและสามารถหาซื้อได้ง่าย ซึ่งทำให้การบำรุงรักษาและการแก้ปัญหาเป็นเรื่องง่ายและประหยัด

4. ความทนทาน พื้นผิวของเครื่องเติมอากาศได้รับการเตรียมอย่างดีและมีการเคลือบด้วยสีอีพ๊อกซี่ถึง 2 ชั้น ช่วยเพิ่มความทนทานต่อสภาพแวดล้อมต่าง ๆ

5. ลดการฟุ้งกระจาย เครื่องเติมอากาศที่ถูกออกแบบอย่างดีสามารถลดการฟุ้งกระจายของละอองน้ำ ป้องกันการสูญเสียน้ำและขัดขวางการแพร่กระจายของสารพิษ

 

Surface Aerators คุณสมบัติพิเศษ

เครื่องเติมอากาศผิวน้ำแนวตั้งเป็นวิธีการที่ได้รับความนิยมสูงสำหรับการปรับปรุงคุณภาพน้ำ โดยเฉพาะในบ่อที่มีขนาดใหญ่และค่อนข้างลึก ความเด่นของเครื่องเติมอากาศแนวตั้งนี้คือการออกแบบใบพัดขนาดใหญ่ที่สามารถดึงน้ำจากลึกลงไปด้านล่างขึ้นมาที่ผิวน้ำ ทำให้เกิดการผสมผสานออกซิเจนจากบรรยากาศเข้ากับน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ


ขั้นตอนการทำงานของเครื่องเติมอากาศผิวน้ำแนวตั้งนี้คือการตีน้ำโดยใช้ใบพัด ทำให้น้ำถูกขับขี่ขึ้นมายังผิวน้ำและเปิดโอกาสให้น้ำสัมผัสกับอากาศบรรยากาศ ด้วยการกวนน้ำอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้น้ำในบ่อไม่มีจุดอับอากาศ ช่วยป้องกันการสะสมของสารพิษและส่งเสริมสู่การเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในน้ำ

เครื่องเติมอากาศแนวตั้งไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มออกซิเจนในน้ำ แต่ยังช่วยในการแยกสารพิษและตะกอนต่างๆ ที่อาจสะสมอยู่ในด้านล่างของบ่อ ช่วยปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ใสเป็นธรรมชาติ และช่วยให้สิ่งมีชีวิตในน้ำมีสุขภาพดีขึ้น

Surface Aerators   เครื่องเติมอากาศผิวน้ำ

Surface Aerators การติดตั้งและการใช้งาน

1.แบบติดตั้งแบบลอย (Floated Type) สำหรับเครื่องเติมอากาศแบบนี้, การติดตั้งเรียบร้อยเพียงในไม่กี่ขั้นตอน เพียงนำเครื่องลงไปในน้ำ แล้วยึดด้วยวิธีใช้เชือกหรือลวดสลิง เพื่อให้เครื่องอยู่ในตำแหน่งที่ต้องการ หนึ่งในข้อดีของแบบนี้คือการที่เครื่องสามารถลอยอยู่บนผิวน้ำ ซึ่งทำให้เหมาะสำหรับบ่อที่มีการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำ
2.ปรับระดับของใบพัด การที่สามารถปรับระดับความลึกของใบพัดได้เป็นคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยม เพราะเมื่อต้องการปรับปรุงคุณภาพน้ำในบ่อที่มีความลึกต่างกัน คุณสามารถปรับให้ใบพัดอยู่ในระดับที่เหมาะสมได้ ด้วยกลไกการปรับเกลียว
3.การใช้งาน เมื่อติดตั้งเรียบร้อยแล้ว การใช้งานก็ง่ายมาก สามารถเริ่มต้นเครื่องโดยการเปิดสวิทช์และเครื่องก็จะทำงานอย่างอัตโนมัติตามที่ต้องการ

เครื่องเติมอากาศผิวน้ำ คุณสมบัติและสิ่งที่ควรรู้

1.ใช้มอเตอร์เกียร์ที่มีค่า Service Factor ตั้งแต่ 1.8 ขึ้นไป สามารถทำงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง
2. Gear Unit เป็นแบบ Agitator Type หรือ Flange Type ซึ่งใช้กับเครื่องเติมอากาศโดยเฉพาะ
3. ตัวเครื่องเคลือบด้วยสีอีพ๊อกซี่อย่างดี จึงทำให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่า
4. ใช้กับบ่อน้ำเสียได้ทุกประเภท ความลึกตั้งแต่ 1 - 5 เมตร
5. ปริมาณออกซิเจนที่เติมได้ในน้ำ 1.5 KgO2/ Hp-hour
6. ออกแบบ และ ควบคุมงานสร้างโดยวิศวกรที่มีความชำนาญงานทางด้านนี้โดยเฉพาะ จึงทำให้เครื่องทำหน้าที่ให้อากาศได้อย่างมี ประสิทธิภาพ
7. มีขนาดตั้งแต่ 1 – 100 แรงม้า

STANDARD SPECIFICATION Surface Aerators

Surface Aerators

 

เครื่องเติมอากาศ SURFACE AERATOR ส่วนประกอบ 

1.มอเตอร์เกียร์ (Motor Gear)
ขนาด: 1 – 100 แรงม้า
คุณสมบัติ: 380V/3phase/50Hz, IP55, INS. Class F
ยี่ห้อเกียร์: มาตรฐานจากยุโรปและญี่ปุ่น เช่น Flender, Sew, Motovario Spaggiari, Sumitomo และอื่น ๆ
แบบ: มีทั้ง Agitator Type และ Flange Type

2.โครงสร้าง (Structure)
วัสดุ: เหล็กเหนียว (Mild Steel) มีความแข็งแรงและทนทาน
การป้องกัน: เคลือบด้วยสีกันสนิม Epoxy
คุณสมบัติพิเศษ: สามารถปรับระดับสูงต่ำของใบพัดได้ด้วยสกรูส่งกำลัง (Power Screw)

3.ใบพัด (Impeller)
วัสดุ: เหล็กเหนียว (Mild Steel)
แบบ: Conical Type Spiral Open Blade ให้ความมีประสิทธิภาพในการกวน
การป้องกัน: เคลือบด้วยสีกันสนิม Epoxy

4.ทุ่นลอย (Floater)
วัสดุ: เหล็กเหนียว (Mild Steel)
คุณสมบัติพิเศษ: ภายในบรรจุโฟม เพื่อให้ทุ่นมีความลอยได้ดี
การป้องกัน: เคลือบด้วยสีกันสนิม Epoxy

5.โบล์ท และ น๊อต (Bolt & Nut)
วัสดุ: สแตนเลส (Stainless Steel) มีความทนทานต่อการกัดกร่อน
ทั้งหมดนี้เป็นส่วนประกอบที่สำคัญของเครื่องเติมอากาศผิวน้ำ ซึ่งจะช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าคุณได้รับเครื่องที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพในการใช้งาน

 Surface Aerator       เครื่องเติมอากาศ SURFACE AERATOR

สนใจ เครื่องเติมอากาศ Surface aerators ติดต่อได้ทาง

บริษัท สมิทธ์ แมชชีนเนอรี่ จำกัด
58/89 หมู่ 4 ซอยบางกระดี่ 16 ถนนบางกระดี่ แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
โทรศัพท์ 0-2452-5914-5  Hotline 081-339-6860 
Fax 0-2452-5853
Email smithmachinery@gmail.com

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้