Storage Tanks ถังเก็บน้ำ ถังเก็บสารเคมี

คุณสมบัติสินค้า:

ถังเก็บน้ำและสารเคมีหรือที่เรียกว่า "Storage Tank" เป็นส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญในอุตสาหกรรมหลายๆ ภาคเศรษฐกิจ เช่น อุตสาหกรรมปิโตรเคมี, อุตสาหกรรมอาหาร, และอุตสาหกรรมพลังงาน โดยสามารถเป็นทั้งถังที่ใช้เก็บสารเหลว หรือแก๊ส ทั้งที่อยู่ภายใต้แรงดันและไม่อยู่ภายใต้แรงดัน ระบบฉนวนของถังเก็บน้ำและสารเคมีเป็นอีกปัจจัยสำคัญ ที่จะช่วยในการป้องกันการสูญเสียแรงงาน และการเปลี่ยนแปลงของสภาพสารที่เก็บอยู่ภายใน นอกจากนี้ยังมีระบบตรวจจับการรั่วไหล ระบบป้องกันการแตกหักของถัง และระบบควบคุมแรงดัน

Share

Storage Tanks คืออะไร?

ถังเก็บน้ำ ถังเก็บสารเคมี Storage Tanks คืออุปกรณ์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อเก็บและรักษาสารเหลวหรือแก๊สในปริมาณมาก และในการใช้งานจริงสามารถพบเจอได้ในหลายๆ ภาคธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น อุตสาหกรรมน้ำมัน พลังงาน หรือยานยนต์และอื่นๆ อีกมากมาย

รูปทรงของ ถังเก็บน้ำ ถังเก็บสารเคมี Storage Tank มักจะเป็นแบบทรงกระบอก แต่ยังมีรูปทรงอื่นๆ ที่ถูกออกแบบเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานและสถานที่ตั้ง ตั้งแต่ขนาดเล็กที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตร จนถึงขนาดใหญ่ที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน วัสดุที่ใช้ผลิตถังสามารถเป็นเหล็กหรือสแตนเลสได้ โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกเพิ่มเติมการเคลือบผิวด้วย eproxy หรือ FRP เพื่อให้ถังทนกรดหรือด่าง หรือถ้าต้องการเก็บของเหลวที่มีความร้อนสูง หรือความเย็น ก็สามารถเพิ่มฉนวนเพื่อรักษาอุณหภูมิได้ พื้นที่ภายในของถังเป็นส่วนสำคัญที่ต้องคำนึงถึง เนื่องจากจะต้องรองรับปริมาณสารเหลวที่ต้องการเก็บ

หนึ่งในข้อดีของ ถังเก็บน้ำ ถังเก็บสารเคมี Storage Tank คือ ความสามารถในการรักษาสถานะของสารเหลวให้คงที่ ซึ่งจำเป็นต้องการในหลายๆ กระบวนการอุตสาหกรรม นอกจากนี้ การออกแบบของถังยังต้องมีการพิจารณาเรื่องความปลอดภัย เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เช่น การรั่วซึม การระเบิด หรือการทำลาย ด้วยความสำคัญของ Storage Tank ในอุตสาหกรรมแต่ละภาค การเลือกและการดูแลรักษาถังเก็บนี้ต้องถูกพิจารณาอย่างละเอียด เพื่อให้มั่นใจว่ามันสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

storage tank มีกี่ประเภท

1.ถังเก็บแบบด้านบนเปิด (Open Top Tanks) ถังที่ไม่มีปกคลุมด้านบน มักใช้เก็บน้ำหรือสารเคมีที่ไม่จำเป็นต้องป้องกันการระเหย
2.ถังเก็บแบบมีครอบ (Fixed Roof Tanks) ถังที่มีครอบปิดเต็มด้านบน ใช้เก็บน้ำมันหรือสารเคมีที่ต้องการป้องกันการระเหยหรือการเปลี่ยนแปลงคุณภาพจากสภาพแวดล้อม
3.ถังเก็บแบบแรงดัน (Pressure Tanks) ถังที่สามารถรองรับแรงดันภายในถัง ใช้สำหรับเก็บแก๊สหรือสารเคมีที่มีแรงดันสูง
4.ถังเก็บแบบลอยครอบ (Floating Roof Tanks) ถังที่มีครอบลอยตามระดับของสารเหลวภายใน มีข้อดีในการลดการระเหยของสารเคมี
5.ถังเก็บแบบเชื่อมต่อความเย็น (Cryogenic Tanks) ถังที่ใช้เก็บสารเหลวที่ต้องการอุณหภูมิที่ต่ำมาก เช่น ฮีลิอุมเหลว หรือไนโตรเจนเหลว
6.ถังเก็บแบบฐานคู่ (Double Bottom Tanks) ถังที่มีโครงสร้างฐานคู่เพื่อป้องกันการรั่วซึม
7.ถังเก็บแบบฉนวน (Insulated Tanks) ถังที่มีฉนวนเพื่อควบคุมอุณหภูมิภายในถัง
8.ถังเก็บแบบถังคู่ (Bundled Tanks) ถังที่มีโครงสร้างคู่ เพื่อป้องกันการรั่วซึมและการปล่อยสารเคมีออกมายังสภาพแวดล้อม

Storage Tank   Storage Tanks

Storage Tanks  ส่วนประกอบหลัก


1.Inlet ช่องทางของน้ำหรือสารเหลวเข้ามายังถัง ทำหน้าที่นำสารเหลวเข้าสู่ระบบ
2.Outlet ช่องทางสำหรับน้ำหรือสารเหลวออก ให้สารเหลวสามารถถูกส่งไปยังจุดปลายทาง
3.Overflow มีไว้เพื่อป้องกันการล้นของสารเหลวเมื่อถังเต็ม
4.Manhole ช่องเข้าถึงภายในถัง สำหรับการตรวจสอบหรือทำความสะอาด
5.Handhole ช่องเล็กๆ ที่ผู้ใช้งานสามารถเอามือเข้าไปเก็บตัวอย่างหรือตรวจสอบสภาพภายใน
6.Airvent/Exhaust ท่อระบายอากาศสำหรับการควบคุมความดันภายในถัง

 

Storage Tanks อุปกรณ์เสริม

1.Level Gauge อุปกรณ์วัดระดับเหลว ช่วยเตือนและแสดงปริมาณเหลวที่เก็บอยู่
2.Ladder และ Handrail ช่วยในการเข้าถึงส่วนต่างๆ บนถัง เพื่อตรวจสอบหรือบำรุงรักษา
3.Spare Nozzle ท่อเสริมสำหรับเติมสารเคมีหรือทดสอบ
4.Sample Nozzle ช่องเก็บตัวอย่างเหลว ช่วยในการตรวจสอบคุณภาพ

Storage Tank นั้นเป็นส่วนสำคัญในอุตสาหกรรมการผลิต การฝึกอบรมในการใช้งาน การตรวจสอบประจำ และการบำรุงรักษาที่เหมาะสมจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการรักษาความปลอดภัย และการทำงานที่มีประสิทธิภาพของ Storage Tank

 ถังเก็บสารเคมี  ถังเก็บน้ำ   storage tank มีกี่ประเภท

Storage Tanks  คำถามที่พบบ่อย

1.Storage Tank คืออะไร?
-ถังเก็บ (Storage Tank) คือ ถังที่ออกแบบมาเพื่อเก็บสารเหลวหรือแก๊สในปริมาณมาก เป็นระยะเวลานาน
2.Storage Tank มีประเภทอะไรบ้าง?
-มีหลายประเภท เช่น ถังเก็บแบบด้านบนเปิด ถังเก็บแบบมีครอบ หรือถังเก็บแบบแรงดัน
3.อะไรคือวัตถุประสงค์หลักของการใช้ Storage Tank?
-สำหรับการเก็บสารเหลวหรือแก๊สในปริมาณมาก และบางกรณีสำหรับควบคุมอุณหภูมิหรือความดัน
4.เราจำเป็นต้องบำรุงรักษา Storage Tank อย่างไร?
-ต้องตรวจสอบสภาพทั่วไป ความแข็งแรงของโครงสร้าง การสะสมของสารต่างๆ และระบบป้องกันกันสนิม
5.เป็นไปได้ไหมที่ Storage Tank จะรั่วหรือระเบิด?
-ได้ หากไม่มีการบำรุงรักษาหรือการตรวจสอบเป็นประจำ หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงความดันอย่างรุนแรง
6.ความปลอดภัยเมื่อใช้ Storage Tank คืออะไร?
-ต้องมีระบบป้องกันการรั่ว ระบบป้องกันกันสนิม และระบบควบคุมการระเบิด
7.ต้องตรวจสอบหรือเปลี่ยนถังเก็บในระยะเวลาเท่าไหร่?
-ขึ้นอยู่กับประเภทของสารเหลวที่เก็บ สภาพการใช้งาน และมาตรฐานของแต่ละอุตสาหกรรม
8.Storage Tank สามารถเก็บสารเหลวประเภทไหนได้บ้าง?
-สามารถเก็บสารเหลวหลายประเภท เช่น น้ำมัน แก๊ส สารเคมี หรือน้ำ
9.หาก Storage Tank รั่ว ต้องทำอย่างไร?
-ต้องหยุดการใช้งาน ปิดแหล่งเหลว และติดต่อผู้เชี่ยวชาญเพื่อซ่อมแซม
10.สามารถติดตั้ง Storage Tank ที่ไหนได้บ้าง?
-สามารถติดตั้งได้ทั้งในอาคารหรือกลางแจ้ง แต่ควรตรวจสอบกฎหมายและข้อกำหนดเฉพาะของพื้นที่ที่ต้องการติดตั้ง

 

สนใจ Storage Tanks ติดต่อได้ทาง

บริษัท สมิทธ์ แมชชีนเนอรี่ จำกัด
58/89 หมู่ 4 ซอยบางกระดี่ 16 ถนนบางกระดี่ แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
โทรศัพท์ 0-2452-5914-5  Hotline 081-339-6860 
Fax 0-2452-5853
Email smithmachinery@gmail.com

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้